Viete, na čo slúži blow off ventil a intercooler?

Niektoré komponenty do automobilov poznajú len zasvätení. Napriek tomu sú nevyhnutnou súčasťou motora. Chcete sa o nich dozvedieť viac? Potom sa začítajte do nasledovných riadkov.

Viete, na čo slúži blow off ventil a intercooler?

Viete, na čo slúži blow off ventil a intercooler? (zdroj: unsplash.com)

Čo je to blow off ventil

Špeciálny Blow off ventil sa používa v turbom alebo kompresorom preplňovanom motore. Jeho úlohou je zabrániť nadmernému tlaku medzi turbodúchadlom a škrtiacou klapkou, čím sa dosiahne znižovanie opotrebovania motora a turba. Pri uvoľnení vzduchu je počuť pískanie alebo syčanie a zamedzuje sa vzniku turbodiery. Bez tohto ventilu sa nahromadený tlak vráti naspäť cez točiacu sa turbínu turba a spomaľuje ju. Tým sa skracuje životnosť ložísk turbodúchadla. Ak automobil nemá blow of ventil, tlak znižuje otáčky turbíny a pri ďalšom pridaní plynu je potrebný dlhší čas na to, aby sa turbo roztočilo na pôvodné otáčky.

Poznáme dva typy ventilov:

• otvorené — vypúšťajú stlačený vzduch do okolia,
• uzatvorené — prebytočný vzduch vracajú do okruhu pred turbodúchadlo.

Na čo slúži intercooler

Intercooler, nazývaný tiež medzichladič má za úlohu ochladzovať stlačený vzduch, ktorý vychádza z turba. Chladnejší vzduch obsahuje vyšší podiel kyslíka, čím pozitívne vplýva na proces spaľovania. Výsledkom je vyšší výkon motora a menšia spotreba paliva aj produkcia emisií. Univerzálny intercooler sa používa predovšetkým v upravovaných vozidlách. Podľa spôsobu chladenia môže byť:

1. Chladený vzduchom — na odvádzanie tepla používa hliníkové lamely.
2. Chladený vodou — vzduch ochladzuje pomocou chladiacej kvapaliny.

Podľa presnej polohy umiestnenia sa intercoolery označujú nasledovne:

• FMIC — nachádza sa v prednej časti auta pred chladičom,
• SMIC — nachádza sa v prednej časti auta napravo alebo naľavo,
• TMIC — nachádza sa na vrchnej časti motora.

A pokiaľ komponenty s týmito vlastnosťami potrebujete na svojom aute vymeniť za nové a lepšie, nájdete ich na race-shop.sk

Komerčný článok